Moderna Museet i Stockholm

När moderna museet i Stockholm invigdes 1958 så fick Sverige för första gången ett helt museum tillägnat den allt mer populära samtidskonsten. Museet fick i uppdrag att samla in och visa upp konst från 1900 och framåt, och då från alla grenar inom konstvärlden. Framförallt fanns inom konstvärlden i stort, och i synnerhet bland svenskar, vid denna tid ett särskilt stort intresse för industridesign, och en stor del av museets samlingar var från början just industridesign. Anledningen till att vi just i Sverige hade ett intresse för denna ganska nya konstform var att det vid tiden fanns en rad svenska ”superstjärnor” inom framförallt möbelformgivning. Som exempel kan nämnas Bruno Matsson, vars främsta bidrag till designvärlden finns bland Moderna Museets samlingar än idag.

 

Naturligtvis finns även den så typiska 1900-talskonsten fotografi representerad, och bland de original som finns bland museets samlingar kan nämnas svenska mästerfotografer som Christer Strömholm. Även utländska fotografer som till exempel David Lachapelle finns att beskåda på museet. När det gäller andra konstyttringar typiska för framförallt andra halvan av förra seklet så är ingen lista komplett utan bidrag från reklamens och tryckkonstens värld. Moderna Museet är naturligtvis inget undantag, och här hittar du allt ifrån gigantiska screentryck av Andy Warhol till småtryck och finurliga PR-produkter som på Medtryck.com. Yrkesmänniskor som är verksamma inom reklam eller PR i dagens Stockholm syns ofta på inspirationsbesök på Moderna Museet.Moderna Museet i Stockholm 2

 

Utöver ovan nämnda exempel på 1900-talskonst som finns på museet så kan även nämnas en rad spännande videokonstinstallationer och en del abstrakt och experimentell konst av till exempel Duchamp. Museet har en enorm museibutik där besökare kan köpa litografier och avtryck från kända fotografier, och även inhandla en del svenska designklassiker av till exempel Stig Lindberg.

 

Moderna Museets lokaler
Moderna Museet har ända sedan det öppnade för mer än 50 år sedan legat på Skeppsholmen mitt i centrala Stockholm. När man hade vuxit ur de ursprungliga lokalerna på 1990-talet så utlystes en internationell arkitekttävling för den nya, större byggnaden. Vann gjorde den spanske storarkitekten Rafael Moneo, och 1998 stod den nya byggnaden klar och den fick vid invigningen enorm uppmärksamhet även internationellt. Idag räknas Moderna Museets lokaler som ett av Stockholms arkitektoniska mästerverk tillsammans med stadshuset och stadsbiblioteket.