Museu Picasso

Museu Picasso, Picassomuseet, ligger i Barcelona i Spanien och innehåller en av de största samlingarna av verk av Pablo Picasso – 4 251 konstverk. Museet är inte bara känt för sin stora samling Picassoverk, utan också för att det var det första museet som helt tillägnades den spanske 1900-talskonstnären (och det enda som grundades under hans levnad).

Idén till museet kom från en av Picassos nära vänner, Jaume Sabartés, som också var Picassos sekreterare. Picasso hade under deras långa vänskap gett flera av sina verk till Sabartés, vilka blev grunden till museets samling. Sabartés ville förlägga museet till Málaga, som var Picassos födelseort, men Picasso själv föreslog Barcelona på grund av hans långa förhållande till staden. Detta förhållande är något som utforskas i dagens utställning på museet.Pablo_picasso_1

Museet öppnades således i Barcelona år 1963. Utställningen bestod då av de 574 verk som Sabartés hade donerat från sin personliga samling, liksom av ett antal verk och föremål som Picasso gett till staden Barcelona. En del politiska problem uppstod i samband med museets öppnande. Picasso var nämligen en stark motståndare till diktatorn Francisco Francos regim, som skulle vara i kraft fram till 1975. På grund av detta öppnade museet under namnet ”The Sabartés Collection”, snarare än ”Picassomuseet”. Barcelonas borgmästare, Josep Porcioles, gick emot Spaniens centrala regerings uttryckliga önskan när han godkände museets öppnande.

Vid Sabartés död 1968 donerade han ytterligare verk till museet, och vid Picassos död 1970 donerade konstnären hela 920 verk till samlingen. Sedan dess har museet fortsatt att växa genom donationer, och idag har den lokala regeringen i Katalonien utsett Picassomuseet till ett museum av nationellt intresse. I samband med att museets samling blev allt större utökade man också museets fysiska omfattning. Bland annat lade man i december 1970 till byggnaden Palau del Baró de Castellet. Idag består Picassomuseet av fem sammanhängande medeltida palats.

Även om vi gärna går till konstmuseum som Picassomuseet för att njuta av verken av denna klassiska konstnär, är det vanligtvis en annan form av målare som vi behöver i våra hem, till exempel för att måla om ett rum. Om man behöver en målare i Stockholm kan man kontakta Vimålar istället för Picasso.