Starta eget konstgalleri

Om du är konstintresserad eller har studerat konst på universitetet kanske du känner att du vill jobba med det ämnet på ett självständigt sätt trots att du kanske själv inte målar eller ställer ut. Då kan det vara en idé att starta ett konstgalleri och låta andra konstnärer hänga ut sina verk som du sedan säljer. Att arbeta i och äga ett eget konstgalleri kan också vara ett bra sätt att få många kontakter och kanske få in sin fot i konstkretsar.

Hitta en lokal

Att ha ett eget galleri betyder att du måste hyra en lokal såvida du inte ska ha galleriet hemma. Vissa personer som har flyttat ut på landet har en flygelbyggnad eller ett småhus på tomten som ett galleri och behöver på så vis inte hyra en dyr lokal i innerstaden. När lokalen är funnen kan du vilja göra om den för att visa upp olika sorters konst från sin bästa sida. Det kan till och med vara så att du måste bygga om eller sätta in ställningar och liknande för att hänga eller ställa stora konstföremål. Då är en tripp till Buildor ett steg i rätt riktning. Där kan du hitta många möjligheter för att skapa ett fantastiskt konstgalleri i form av byggnadsmaterial.

Förberedelse – nyckeln till ett vinstgivande konstgalleri

Du ska veta att trots all glädje som ägandet av ett konstgalleri innebär, krävs det också en hel del förberedelse och hårt arbete för att lyckas i längden. Många gallerier som öppnar stänger igen lika snabbt på grund av brister i kunskap, kontakter och realistiskt tänkande. Tänk på att det är du som driver galleriet som har det stora ansvaret att visa upp konstnärer, skulptörer, keramiker och andra formgivare på bästa sätt. Gör du inte det kommer folk att vilja visa sin konst någon annanstans.

Du ska ständigt visa intresse och ligga i framkant för att ta dit både nya talanger samt erfarna och kända konstnärer. Ett galleri som ibland visar konst från berömda konstnärer kan bli mer berömt och få gott rykte. Se till att låta besökare skriva upp sig på ett nyhetsbrev när de besöker galleriet och skicka ut info om kommande utställningar. Det ger spridning och ger också fler besökare vilket kan generera i fler köp. En win win situation för alla!

Öga för detaljer

När du inreder ett konstgalleri är det viktigt att du vet exakt hur du ska visa upp konsten. Skulpturer, tavlor och glasföremål ska stå på ett sätt som ger ett enhetligt intryck. Är det många föremål måste du lära dig hur du visar upp dem i grupp, vilka som ska stå på ett sätt så att de väcker uppmärksamhet och vilka som ska hamna lite mer i skymundan.